NHÓM CÁC THỦ TỤC VỀ QUỐC TỊCH

 

I.XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây);

3/ Bản sao Thẻ ngoại kiều (hai mặt); Phiếu cư trú (住民票) bản gốc;

4/ Hộ chiếu (bản gốc và 01 bản sao trang 2-3);

5/ 02 ảnh màu (cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt).

* Trường hợp công dân gửi qua bưu điện cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình)

Ⅱ.XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

1.Nộp hồ sơ Thôi quốc tịch:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Đơn xin thôi quốc tịch ((khai trên máy tính in ra, 03 bản gốc, tải tại đây); Mẫu đơn xin thôi quốc tịch dành cho người giám hộ (tải tại đây); Mẫu Thỏa thuận xin thôi quốc tịch cho con chưa thành niên (tải tại đây);

3/ Tờ khai lý lịch (khai trên máy tính và in ra, 03 bản, tải tại đây);

4/ Bản sao Giấy khai sinh (bản sao từ sổ gốc có dấu đỏ hoặc bản sao có công chứng, trường hợp không có bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao đã công chứng thì gửi bản Giấy khai sinh gốc để TLSQ công chứng, 03 bản);

5/ Bản sao Hộ chiếu (trang 2-3, copy màu, 03 bản); Bản sao Thẻ ngoại kiều (hai mặt, copy màu, 03 bản); Phiếu cư trú (住民票) bản gốc;

6/ Giấy thông báo của Sở Tư pháp địa phương của Nhật Bản đề nghị thôi quốc tịch Việt Nam có xác nhận con dấu của Bộ Ngoại giao NB: 01 bản chính và 02 bản copy.

* Trước khi hồ sơ được gửi về nước, các thủ tục Tổng Lãnh sự quán cần xử lý đối với mục 4,5, 6 để hoàn thiện hồ sơ của công dân gồm: Công chứng bản sao, Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch – công chứng (bản dịch của công dân có tính tham khảo, trừ trường hợp công dân nộp bản dịch đã được công chứng).

2. Nhận kết quả Thôi quốc tịch:

Khi nhận được thông báo của Tổng Lãnh sự quán về việc công dân đã được Chủ tịch nước cho phép thôi quốc tịch Việt Nam (công dân đồng thời chủ động kiểm tra kết quả thôi quốc tịch trên website Văn phòng Chủ tịch nước :

Quyết định (vpctn.gov.vn)  hoặc website tra cứu văn bản pháp luật https://thuvienphapluat.vn/), công dân trực tiếp đến Tổng Lãnh sự quán hoặc gửi hồ sơ sau đây qua đường bưu điện:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Hộ chiếu gốc; Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;

3/ Copy Quyết định thôi quốc tịch (download từ website Văn phòng Chủ tịch nước https://vpctn.gov.vn/ hoặc website tra cứu văn bản pháp luật https://thuvienphapluat.vn/).

* Trường hợp công dân gửi qua bưu điện cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình).

III.XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây);

3/ 02 ảnh màu (cỡ 3.5cm x 4.5cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt);

4/ Bản sao Thẻ ngoại kiều (hai mặt); Phiếu cư trú (住民票) bản gốc;

5/ Giấy tờ được cấp trước đây để chứng minh người đó đã từng có quốc tịch Việt Nam (như bản sao hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân) hoặc giấy tờ chứng minh khi sinh ra người đó có cha mẹ hoặc ông bà nội, ông bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam.

* Trường hợp công dân gửi qua bưu điện cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình).

Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: [email protected] hoặc số điện thoại: 092-263-7668.