CÁC MẪU TỜ KHAI LÃNH SỰ

 

1. Tờ khai để nghị cấp giấy  xác nhận có quốc tịch Việt Nam (tải tại đây)

2.Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (tải tại đây)

3.Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho trẻ em (tải tại đây)

4.Bản khai lí lịch (dùng cho việc giải quyết thôi  quốc tịch ) (tải tại đây)

5.Thỏa thuận xin thôi quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên (tải tại đây)

6.Tờ khai đề nghị xác nhận là người gốc Việt Nam (tải tại đây)

7.Mẫu đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (tải tại đây)

8.Tờ khai nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người từ 14 tuổi trở lên (tải tại đây)

9.Tờ khai nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài dành cho người chưa đủ 14 tuổi  (tải tại đây)

10.Tờ khai  lí lịch dùng cho hộ chiếu mất (tải tại đây)

11.Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu  (tải tại đây)

12.Tờ khai đăng kí khai sinh (tải tại đây)

13.Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh ( tải tại đây)

14. Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con  (tải tại đây)

15.Tờ khai đăng kí kết hôn (tải tại đây)

16.Tờ khai xác nhận đủ điều kiện kết hôn ( xác nhận  tình trạng hôn nhân) ( tải tại đây)

17.Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn (tải tại đây)

18.Tờ khai ghi  vào sổ hộ tịch việc ly hôn ( tải tại đây)

19.Đơn xin nhận con nuôi ( tải tại đây)

20. Tờ khai đăng kí nhận cha ,mẹ , con ( tải tại đây)

21.Tờ khai đăng kí việc thay đổi , cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc ( tải tại đây)

22.Tờ khai đăng kí khai tử ( tải tại đây)

23.Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử  ( tải tại đây)

24.Đơn xin đưa thi hài tro cốt về Việt Nam ( tải tại đây)

25.Tờ khai đăng kí  giám hộ  ( tải tại đây)

26.Tờ khai đăng kí chấm dứt giám hộ  ( tải tại đây)

27.Tờ khai đăng kí lại khai sinh  ( tải tại đây)

28.Tờ khai đăng kí lại kết hôn  ( tải tại đây)

29.Tờ khai đăng kí lại khai tử  ( tải tại đây)

30.Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch  ( tải tại đây)

31.Tờ khai xin cấp visa ( tải tại đây)

32. Tờ khai  để nghị cấp giấy miễn thị thực  ( tải tại đây)

33.Mẫu giấy ủy quyền ( tải tại đây)

34.Mẫu giấy ủy quyền 2 người  ( tải tại đây)

35.Mẫu hợp đồng ủy quyền  ( tải tại đây)

36.Mẫu hợp đồng ủy quyền (2 người ủy quyền)  ( tải tại đây)

37.Tờ khai để nghị cấp chứng thực  ( tải tại đây)

38.Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ ( tải tại đây)

39.Mẫu giấy cam đoan dùng cho các loại về kết hôn , cấp lại hộ chiếu  ( tải tại đây)

40.Tờ khai ghi  vào sổ tịch các việc hộ tịch khác  ( tải tại đây)

41.Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ nhận cha , me, con  ( tải tại đây)

42.Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi  con  ( tải tại đây)