NHÓM CÁC THỦ TỤC VỀ CẤP HỘ

CHIẾU PHỔ THÔNG

 

I. CẤP  ĐỔI HỘ CHIẾU HẾT HẠN

Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai

– Đối với người 14 tuổi trở lên (tải tại đây);

– Đối với người dưới 14 tuổi (tải tại đây);

(02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm; ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt. Không sử dụng ảnh nền xanh hoặc ảnh đen trắng).

3/ Bản sao Thẻ ngoại kiều (hai mặt); Phiếu cư trú (住民票) bản gốc;

4/ Hộ chiếu bản gốc và bản photocopy trang 2-3;

5/ Bản sao Chứng minh thư/Căn cước công dân (đối với người lớn), bản sao Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh (đối với trẻ em dưới 14 tuổi);

* Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu cũ cần nộp bản copy giấy tờ liên quan chứng minh sự thay đổi đó là đúng.

* Thủ tục này làm trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán, không tiếp nhận qua đường bưu điện; kết quả có thể trả qua bưu điện, đương sự cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình).

Ⅱ. CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT

Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai

– Đối với người 14 tuổi trở lên (tải tại đây);

– Đối với người dưới 14 tuổi (tải tại đây);

(03 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt).

3/ Bản gốc dấu đỏ Giấy xác nhận nhân sự/ hoặc giấy xác nhận địa chỉ cư trú/ xác nhận mã định danh cá nhân (nhờ người nhà ở Việt Nam xin xác nhận do Công an phường/xã tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam cấp). Có thể tham khảo Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân VN ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu (tải tại đây);

4/ Bản sao hộ chiếu bị mất (trang 2-3);

5/ Giấy báo cảnh sát xác nhận mất hộ chiếu (công dân copy lại để sử dụng khi cần thiết, không phải số khai báo ở các đồn cảnh sát);

6/ Bản sao Thẻ ngoại kiều (hai mặt); Phiếu cư trú (住民票) bản gốc;

7/ Lý lịch tự khai (mẫu tải tại đây);

8/ Giấy chứng nhận đang làm việc do Công ty cấp hoặc Giấy chứng nhận đang theo học do nhà trường cấp (đối với những người có visa học tập, thực tập sinh, kỹ sư…);

9/ Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (hai mặt); bản sao Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh (đối với người dưới 14 tuổi);

10/ Bản sao hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

* Trường hợp cư trú bất hợp pháp cần có giấy tờ do cơ quan xuất nhập cảnh Nhật Bản cấp, còn giá trị sử dụng (giấy xác nhận đã trình diện; giấy được phép đi lại tạm thời; giấy đề nghị được cấp hộ chiếu……).

* Thủ tục này làm trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán, không tiếp nhận qua đường bưu điện; kết quả có thể trả qua bưu điện, đương sự cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình).

III. CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU BỊ HỎNG

Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai

– Đối với người 14 tuổi trở lên (tải tại đây);

– Đối với người dưới 14 tuổi (tải tại đây);

(02 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt). 

3/ Bản sao Thẻ ngoại kiều (hai mặt); Phiếu cư trú (住民票) bản gốc;

4/ Bản sao Chứng minh thư/Căn cước công dân; Bản sao Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh (đối với người dưới 14 tuổi);

5/ Hộ chiếu gốc bị hỏng và Bản sao hộ chiếu (trang 2-3).

* Thủ tục này làm trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán, không tiếp nhận qua đường bưu điện; kết quả có thể trả qua bưu điện, đương sự cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình).

Ⅳ. CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU RÚT GỌN

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây);

(03 ảnh màu, phông nền trắng, cỡ 3.5cm x 4.5cm, ảnh chụp cân đối, đầy đủ khuôn mặt).

3/ Bản gốc dấu đỏ Giấy xác nhận nhân sự/ hoặc giấy xác nhận địa chỉ cư trú/ xác nhận mã định danh cá nhân (nhờ người nhà ở Việt Nam xin xác nhận do Công an phường/xã tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở Việt Nam cấp). Có thể tham khảo Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân VN ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu (tải tại đây);

4/ Bản sao hộ chiếu bị mất (trang 2-3);

5/ Thông báo trục xuất của Cục Quản lý xuất nhập cảnh địa phương ở Nhật Bản; (Trường hợp cán bộ, công chức Việt Nam sang NB công tác mất hộ chiếu cần có bản sao giấy chứng nhận/quyết định cử đi công tác của cơ quan, tổ chức trong nước);

6/ Bản sao Thẻ ngoại kiều (hai mặt, nếu có); Phiếu cư trú (住民票) bản gốc (nếu có);

7/ Lý lịch tự khai (mẫu tải tại đây);

* Thủ tục này làm trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán, không tiếp nhận qua đường bưu điện; kết quả có thể trả qua bưu điện, đương sự cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình).

Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: [email protected] hoặc số điện thoại: 092-263-7668.