CÁC HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

 

– Các Hiệp định vay ODA hàng năm (từ 1992)

– Hiệp định Hàng không (5/1994)

– Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (9/1995)

– Hiệp định hợp tác kỹ thuật (10/1998)

– Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (12/2004)

– Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ (8/2006)

– Hiệp định Đối tác kinh tế song phương Việt-Nhật VJEPA (25/12/2008).

– Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù (1/7/2019)

 

CÁC TUYÊN BỐ CHUNG GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

 

– Tuyên bố chung giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao “vươn tới tầm cao mới của mối quan hệ đối tác bền vững” 7/2004.

– Tuyên bố chung giữa hai Thủ tướng Việt Nam-Nhật Bản “hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” 10/2006.

– Tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam và Nhật Bản và Chương trình hợp tác hướng tới quan hệ đối tác chiến lược (11/2007).

– Tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” (2009).

– Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á (10/2010).

– Tuyên bố chung “triển khai hành động trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản” (10/2011).

– Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản về quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á (3/2014).- Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (9/2015)- Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản (6/2017).

– Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (5/2018)./.

(Tháng 6/2021)