Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka xin thông tin về hướng dẫn thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam:

​   THÔNG BÁO Về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu cũ đến hết ngày 30/06/2022 và mẫu mới từ ngày 01/7/2022   Theo kế hoạch, từ ngày 01/7/2022, Chính phủ Việt Nam bắt đầu cấp phát hộ chiếu phổ thông (HCPT) mẫu mới cho công dân Việt Nam. So với mẫu hiện hành,…

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ) Fukuoka, ngày 23/8/2022 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2 NGÀY 01-02 THÁNG 9 Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, TLSQ không tiếp khách vào ngày 01/9/2022 (thứ Năm) và 02/9/2022 (thứ Sáu). Trường hợp khẩn cấp, đặc biệt về bảo hộ công dân Việt Nam,…

Từ ngày 23/7 đến ngày 29/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ) đã tổ chức thành công Chương trình xúc tiến hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Fukuoka và Kyushu, đã giúp trưng bày, triển lãm, giới thiệu thế mạnh, tiềm năng, cơ hội, sản phẩm đặc sắc, ẩm thực……