Lịch nghỉ lễ 2022

Ngày

Ngày lễ Việt Nam

Ngày lễ Nhật Bản

Tháng 2

31/01 đến ngày 04/02 Tết Nguyên Đán
11/02 Ngày Quốc khánh
23/02 Ngày sinh nhật Nhật Hoàng

Tháng 3

21/03 Ngày xuân phân

Tháng 4

10/04 Giỗ tổ Hùng Vương
11/04 Giỗ tổ Hùng Vương

(Nghỉ bù)

29/04 Ngày Showa

Tháng 5

02/05 Ngày thống nhất đất nước (Nghỉ bù)
03/05 Ngày Quốc tế lao động (Nghỉ bù) Ngày kỷ niệm hiến pháp
04/05 Ngày cây xanh
05/05 Ngày trẻ em

Tháng 7

18/07 Ngày của biển

Tháng 8

11/08 Ngày của núi

Tháng 9

01/09 Nghỉ ngày Quốc khánh
02/09 Ngày Quốc khánh
19/09 Ngày kính lão
23/09 Ngày thu phân

Tháng 10

10/10 Ngày thể thao

Tháng 11

03/11 Ngày văn hóa
23/11 Ngày cảm tạ lao động