Hiện biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ở nước ngoài được áp dụng theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 (Thông tư 264) và Thông tư số 113/2021/TT-BTC ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC (Thông tư 113).
Cơ quan đại diện xin trân trọng thông báo và xin mời theo dõi toàn văn hai thông tư chi tiết tại đây Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Bấm vào ảnh để xem chi tiết