NHÓM CÁC THỦ TỤC VỀ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ VÀ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

 

Hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự (HPH)

1/ Tờ khai chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (tải tại đây);

2/ Xuất trình bản chính hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao giấy tờ này (không phải chứng thực);

3/ Giấy tờ, tài liệu (bản gốc) đề nghị được HPH đã được chứng nhận lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản;

4/ 01 bản photo các giấy tờ, tài liệu trên (để CQĐD lưu).

– Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được HPH, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ tài liệu có liên quan và nộp 1 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại CQĐD.

* Các hồ sơ nộp qua đường bưu điện cần điền thêm Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ.

* Trường hợp công dân gửi qua bưu điện cần chuẩn bị thêm Letter pack (レターパック) viết sẵn địa chỉ nhà mình).

Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: [email protected] hoặc số điện thoại: 092-263-7668.