Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 và xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng bộ tài liệu…

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin trân trọng giới thiệu và gửi tới Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản bộ tài liệu “Kiến thức cơ bản về lao động dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản” được cung cấp bởi Trung tâm tư vấn lao…