THÔNG BÁO Về việc thay đổi tỷ giá quy đổi đồng đô la Mỹ ra đồng Yên

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tỷ giá quy đổi đồng đô la Mỹ ra đồng Yên

 

Căn cứ quy định tại Thông tư 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 liên quan tới mức thu phí, lệ phí tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong trường hợp tỷ giá quy đổi giữa đồng đô la Mỹ (USD) và đồng tiền nước sở tại có biến động, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka áp dụng tỷ giá quy đổi từ đồng đô la Mỹ ra đồng Yên trong công tác thu phí và lệ phí lãnh sự là:

155 Yên/USD

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/06/2024.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trân trọng thông báo./.