THÔNG BÁO NGHỈ

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka

在福岡ベトナム総領事館

 

Fukuoka, ngày 25/10/2023

福岡、2023年10月25日

 

THÔNG BÁO NGHỈ

休館のお知らせ

 

TLSQ sẽ đóng cửa không tiếp khách vào ngày:

  • Thứ Sáu, ngày 03/11/2023 và Thứ Năm, ngày 23/11/2023 (nghỉ lễ của Nhật Bản).
  • Thứ Tư, ngày 29/11/2023 và Thứ Năm, ngày 30/11/2023 (chương trình hoạt động đối ngoại).
  • 当館は2023113日、1123日、1129日、1130日休館いたします。

Trường hợp khẩn cấp, đặc biệt về bảo hộ công dân Việt Nam,

vui lòng gọi số: 080 3984 6668 hoặc 080 4279 7302.

 ベトナム人保護を要する事態を含め、緊急の場合は次の番号までご連絡下さい 

080-3984-6668又は080-4279-7302

 

TLSQ trân trọng thông báo!​

ご理解、ご協力のほど、宜しくお願いします。